Om medlemskap

Om medlemskap


Som medlem hjå oss vil du få tilgang på utallige treningsmogelegheiter. Du kan delta på gruppetreningsaktivitetar i sal og på sykkel, og du kan trene i apparatsalen kor vi har eit stort utval av styrke- og kondisjonsutstyr. Variasjon er nøkkelen til å få fullt utbytte av ditt medlemskap.

Vi har forskjellege typar medlemskap for å dekke forskjellege individuelle behov og treningsmønstre. Ta derfor kontakt med oss for å setje opp ein uforplikta avtale, slik at vi saman kan finne medlemskapstypen som passar best for deg.

Du kan lese meir om våre medlemskap HER.


Oppsigelse


Oppsigelse av medlemskap SKAL skje skriftleg via e-post. Det aksepterast ikkje munnleg oppsigelse via resepsjonsdisken, dette av rutinemessige årsakar. Førespurnad via andre metodar som sms, facebook e.l. vil ikkje bli behandla.

Oppsigelse vert sendt til gloppen@spenst.no.

Ein får alltid bekreftelse tilsendt på e-post med informasjon om når medlemskapet er registrert som oppsagt.

HUSK: 1 månads oppsigelsestid gjeld alle abonnement, og vilkår står beskrive i di medlemskontrakt.


Spenst Gloppen
Krånavegen 5
6823 Gloppen
Tlf. 57 86 50 60
E-post gloppen@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern