MyWellness

MyWellness


MyWelless Cloud - din digitale treningsvenn

Wellness Cloud kan bli di personlege elektroniske treningsdagbok! Eit meget godt og heilt unikt hjelpemiddel til å nå dine mål.

Med MyWellness Cloud kan du:

  • Ha eit elektronisk treningsprogram.
  • Få treningsprogram med innlagt progresjon.
  • Få ferdig designa kondisjonsprogram - velg program på terminalen på senteret, og du får programmet automatisk på din app via telefonen!
  • Registrere all treningsaktivitet, og få full oversik over gjennomførte treningar. Både på senteret, eller utandørs/ på ferie.
  • Få tilgang til ein stor øvelsesbank på Wellness-terminalane.
  • Få best mogleg oppfølging av din PT, og auka motivasjon!

Tilgang til Wellness Cloud

Du kan kople deg til din Wellness Cloud uansett kor du oppheld deg, via mobilappen ″mywellness″, data eller på treningssenteret. Her blir alt du registrerar av dei aktivitetane du loggførar omdanna til antall ″moves″. Moves blir eit mål på di daglege mengde fysisk aktivitet. Jo oftare og raskare du bevegar deg, jo fleire moves vil du oppnå. Du får også høve til å delta på fantastiske challenges og konkurransar!


Spenst Gloppen
Krånavegen 5
6823 Gloppen
Tlf. 57 86 50 60
E-post gloppen@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern