Personlig trener

Personlig trener


Ynskjer du tettare oppfølging og ekstra hjelp for å oppnå betre resultat?

Alle som trenar vil ha god nytte av ein personleg trenar (PT) - anten regelmessig, eller i periodar for å auke eigen kunnskap om trening og for å oppnå personlege mål. Ved å benytte ein PT vil du gjere treninga endå meir effektiv, samt få eit løft i motivasjonen. Ein PT kan også hjelpe deg med gode råd om kosthald.

Det finnast knapt to mennesker som har nøyaktig det same målet med treninga. Det er heller ingen som har same utgangspunkt, derfor bør treninga tilretteleggjast individuelt. Ein PT hjelper deg å tilretteleggje di trening på best mogleg måte.

Med våre personlege trenarar vil du kunne få profesjonell hjelp til å oppnå dine treningsmål. Motivasjon og kunnskap om effektiv trening gjev resultat. Med ein PT oppnår du dine mål. Meir informasjon om PT kan du få ved å henvende deg i resepsjonen, eller kontakte oss på e-post gloppen@spenst.no eller tlf nr. 57 86 50 60.


PT Start/Gratis veiledning

Alle som har årsmedlemskap hos Spenst Gloppen får en gratis veiledningstime med omvisning i styrkerommet, opplæring på apparater og mulighet for å få satt opp basis helkroppsprogram (i hovedsak apparattrening og enkle frivektsøvelser). Avsatt tid til veiledningstimen er 45 minutter.

Denne timen kan du benytte deg av inntil 3 mnd etter signering av årsmedlemskap.


Kjøp av enkle PT-timar

  • Pris per PT-time: Kr 550
  • PT-duo: Kr 450 per person, per time (2 personar).
  • PT-gruppe: Kr 295 per person, per time (3-5 personar)
 
PT-duo er ei løsysing for to personar som ynskjer å kome igang med treninga saman. Det kan legges opp til pakke etter behov.
 
PT-gruppe er skreddersydd trening for fleire! Vi tilbyr PT i grupper der tre til fem personar trenar saman med sin eigen personlege trenar. Perfekt venninne/kompis aktivitet! Tren med fleire som har same målsetning som deg!

Kjøp av PT-pakkar
 
  • 11 - 15 timar: 10% avslag på timeprisen (kr 495 per time)
  • Over 15 timar: 15% avslag på timeprisen (kr 467,5 per PT-time)

Mi trening


MyWelless Cloud

Wellness Cloud kan bli di personlege elektroniske treningsdagbok! Eit meget godt og heilt unikt hjelpemiddel til å nå dine mål.

Meir informasjon om MyWellness finn du HER


Spenst Gloppen
Krånavegen 5
6823 Gloppen
Tlf. 57 86 50 60
E-post gloppen@spenst.no

Levert av Spectra AS - Powered by Webon Personvern